اخبار

(آرشیو ماه اسفند 1398)

ما کرونا را شکست میدهیم !

ما کرونا را شکست میدهیم !

  • 11 اسفند 1398
  • 706
  • 0
انجام وظیفه و ایفای مسولیت اجتماعی ، اخلاقی و حرفه ای شرکت داروسازی کیش مدیفارم در شرایط بحرانی مقابله با ویروس کرونا.