محصولات

محصولات ویژه

جزئیات محصول محلول های موضعی
0

ماینوکسیدیل مدیفارم

ماینوکسیدیل
محلول موضعی 2 و 5 %

جزئیات محصول کپسول
0

مایکومیس

ایتراکونازول
کپسول 100 میلی گرم

جزئیات محصول قرص
0

سیتاکالم 10

اس سیتالوپرام
قرص 10 میلی گرم

جزئیات محصول محلول های موضعی
0

کلیندافارم 1%

کایندامایسین فسفات
محلول موضعی 1%

جزئیات محصول محلول های موضعی
0

کلوتریمازول مدیفارم 1%

کلوتریمازول
محلول موضعی

جزئیات محصول کرم
0

کتوکونازول مدیفارم 2%

کتوکونازول
کرم موضعی

جزئیات محصول ژل
0

کلیندافارم 1%

ژل موضعی کلیندامایسین ( به صورت فسفات)

جزئیات محصول کرم
0

کلوبتازول مدیفارم 0/05 درصد

کلوبتازول پروپیونات
کرم و پماد موضعی

جزئیات محصول محلول های ضدعفونی کننده
0

باکتربای®

پوویدون آیداین
محلول موضعی 7/5 %
محلول موضعی 10%

جزئیات محصول پماد
0

رزماری مدیفارم

پماد موضعی
روغن رزماری 8%، متنول 4%، کامفر 4%

صفحه 1 از 6ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  بعدی   انتها   

جستجوی محصول