محلول های ضدعفونی کننده
نام تجاری :باکتربای®
نام ژنریک :پوویدون آیداین
محلول موضعی 7/5 %
محلول موضعی 10%

موارد مصرف :

ضد عفونی کننده

در حال حاضر ویدئوی ثبت نشده ...

فرم ثبت نظرات

لطفا نظرات خود را در مورد این محصول از طریق فرم زیر برای ما ارسال نمائید

نظرات شما

جستجوی محصول