محلول های موضعی
نام تجاری :کلیندافارم 1%
نام ژنریک :کایندامایسین فسفات
محلول موضعی 1%

موارد مصرف :

درمان آکنه ولگاریس

در حال حاضر ویدئوی ثبت نشده ...

فرم ثبت نظرات

لطفا نظرات خود را در مورد این محصول از طریق فرم زیر برای ما ارسال نمائید

نظرات شما

جستجوی محصول