محصولات

محصولات ویژه

جزئیات محصول قرص
0

زرالتین®

ریواروکسابان 10، 15 و 20 میلی گرم

جزئیات محصول قرص
0

داپودکس®

داپوکستین 30 میلی گرم

جزئیات محصول قرص
0

-

بوپرنورفین+ نالوکسان
5+2، 2+8

جزئیات محصول قرص
0

-

بوپرنورفین 0/4، 2 و 8 میلی گرم

جزئیات محصول کپسول
0

کلیندافارم®

کلیندامایسین 150 و 300 میلی گرم

جزئیات محصول کپسول
0

مبماکس®

مبورین 200 میلی گرم

جزئیات محصول کپسول
0

نکسیفارم®

اس امپرازول 20 و 40 میلی گرم

جزئیات محصول کپسول
0

پنتوفارم®

پنتوپرازول 20 و 40 میلی گرم

جزئیات محصول کپسول
0

لانزوفارم®

لانسوپرازول 15 و 30 میلی گرم

جزئیات محصول کپسول
0

مپرازون®

امپرازول 20 میلی گرم

جزئیات محصول قرص
0

-

تادالافیل 10 و 20 میلی گرم

جزئیات محصول قرص
0

فکسامین®

فکسوفنادین 60، 120 و 180 میلی گرم

صفحه 4 از 6ابتدا   قبلی   1  2  3  [4]  5  6  بعدی   انتها   

جستجوی محصول