همکاری با ما

Loading
 • 1- اطلاعات شخصی

 • 2- نظام وظیفه

 • 3- سوابق تحصیلی و آموزشی

 • مدرک تحصیلی رشته تحصیلی معدل کل تاریخ شروع تاریخ پایان نام موسسه آموزشی شهر - کشور
  1-
  2-
  3-
  4-
 • 4- تجربیات شغلی

 • نام سازمان یا شرکت سمت / شغل مدت سابقه تاریخ شروع تاریخ پایان آخرین حقوق و مزایا (ریال) علت ترک خدمت
  1-
  2-
  3-
  4-
 • 6- آشنایی به زبان‌های خارجی، کامپیوتر و سایر دوره‌ها

 • ضعیف متوسط خوب عالی
  خواندن
  نوشتن
  مکالمه
 • ضعیف متوسط خوب عالی
  خواندن
  نوشتن
  مکالمه
 • 7- گواهی‌نامه‌ دوره‌های فنی‌وحرفه‌ای و سایر موسسات آموزشی

 • نام دوره آموزشی نام موسسه آموزشی مدت دوره تاریخ شروع تاریخ پایان توضیحات
  1-
  2-
  3-
  4-
 • 8- فعالیت‌های علمی

 • 9- نحوه همکاری

 • 11- بیمه

 • 12- آشنایی با شرکت

 • 13- معرف

 • نام و نام خانوادگی نسبت شغل نشانی و محل کار تلفن
  1-
  2-
 • 18- حقوق

 • 19- افراد تحت تکفل

 • نام و نام خانوادگی جنسیت نسبت با کارمند تاریخ تولد (روز/ ماه/ سال) تحصیلات شغل
  1-
  2-
  3-
  4-
 • 20- وضعیت سکونت و آدرس در کیش

 • 21- وضعیت سکونت و آدرس در دیگر شهر ها