کوئیمایند

 

نام تجاری: کوئمایند®

نام ژنریک: كوئتياپين

طبقه‌ بندی فارماکولوژیک: آنتی‌سایکوتیک

طبقه‌بندی درمانی: پسیکوز

کوئتیاپین از داروهای آنتی سایکوز است. برای درمان نشانه‌های اختلال سایکوتیک مانند اختلال اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی و همچنین برای درمان اختلالات خواب به کار برده می‌شود.

اختلال دوقطبي، يك اختلال خلقي شديد و دوره اي در طول عمر فرد با دوره هاي مانيا يا هيپومانيا و افسردگي است كه به دنبال هم رخ ميدهند. ميزان شيوع اختلال دوقطبي نوع يك و دو، به طور كلي در جمعيت جهان 2/1 درصد برآورد گرديده است. مانياي حاد به طور ويژه، بخش خطرآفريني از اختلال دوقطبي است و نياز به درمان مناسب رواني- اجتماعي و دارويي دارد تا از خطرات جدي براي بيماران جلوگيري گردد. دارويي مانند كوئتياپين داراي تاثيرات واقعي در تثبيت خلق است. سازمان غذا و دارو آن را براي درمان اسكيزوفرني حاد يا مانيا تاييد كرده است.

مصرف در دوران بارداری: کوئتیاپین در دوران بارداری جزء گروه C است و ممکن است به جنین آسیب برساند. در صورت شک به بارداری یا برنامه ریزی برای آن پزشک خود را مطلع سازید.

مصرف در دوران شیردهی: مشخص نیست که این دارو به شیر وارد می شود یا خیر و به کودک شیرخوار آسیب می رساند یا خیر. اگر شما به کودک خود شیر میدهید بدون مشورت با پزشک خود این دارو را مصرف نکنید.

از مصرف این دارو برای افراد زیر 18 سال بدون تجویز پزشک پرهیز کنید.

 

مکانیسم اثر:

اثرات آنتی‌سایکوتیک توسط بلوک رسپتورهای سروتونین و دوپامین در CNS

 

عوارض جانبی:

در صورت داشتن هرکدام از نشانه های زیر فورا به پزشک مراجعه کنید:

واکنش های آلرژیک مانند کهیر، مشکلات تنفسی، تورم صورت، لبها، زبان و گلو

تغییرات خلقی یا رفتاری، اضطراب، حملات هراس، مشکلات خواب

احساس تکانشی، خشم، پریشانی، تندخویی، پرخاشگری، بیقراری، بیش فعالی (جسمی- روانی)

افسردگی شدید، افکار خودکشی یا خودویرانگری

 

عوارض خطرناک شامل:

تب، سفتی عضلات، گیجی، تعریق، ضربان قلب سریع و نامنظم

پرش و حرکات غیرقابل کنترل عضلات

ضعف یا بی حسی به ویژه در نیمی از بدن

سردرد ناگهانی، گیجی، مشکلات بینایی، گفتاری و یا تعادل

افزایش تشنگی، تکرر ادرار، گرسنگی مفرط یا ضعف

احساس بیهوش شدن

ادرار کمتر از حد معمول

 

تداخلات دارویی:

در صورت مصرف هر یک از داروهای زیر، قبل از مصرف کوئمایند پزشک خود را مطلع سازید:

سایمتیدین

لورازپام

ریفابوتین، ریفامپین

استروئید

تیوریدازین

آنتی بیوتیک ها

داروهایی برای افسردگی و یا بیماری روانی مانند:

فلئوکستین، هالوپریدول، ایمی پرامین

داروهایی برای درمان فشار خون بالا یا بیماری های قلبی داروهای ضدتشنج مانند:

فنوباربیتال، فنی توئین

 

مطالعه دوسوكور تصادفي شده اي توسط DelBelloو همكاران از جولاي 2002تا ژانويه 2004 بر روي نوجوانان مبتلا به مانيا جهت مقايسه اثربخشي درماني دو داروي كوئتياپين و دي والپروئكس آهسته رهش انجام شد. در اين مطالعه 50 نوجوان 18-12 ساله مبتلا به اختلال دوقطبي نوع يك، مانيك يا اپيزود مختلط به صورت تصادفي در گروههاي تحت درمان با كوئيتياپين يا دي والپروئكس به مدت 28 روز قرار گرفتند. ميزان پاسخ به درمان و عود بيماري به طور معني‌داري در گروه كوئيتياپين در مقايسه با دي والپروئكس بالاتر بود.

مطالعه‌اي توسط Langosch و همكاران با هدف بررسي اثربخشي و ايمني درمان تك دارويي با كوئيتياپين يا سديم والپروات در درمان اختلال دوقطبي تندچرخش انجام شد. در اين مطالعه تصادفي 38 بيمار عودكننده يا نسبتا عودكننده مبتلا به اختلال دوقطبي يا تند چرخش در سه مركز در كشور آلمان به صورت تصادفي در يكي از گروههاي تحت درمان با كوئيتياپين، والپروات سديم قرار گرفته و با كوئيتياپين يا والپروات سديم با دوز درماني منعطفبه مدت 12ماه درمان شدند. نتایج نشان داد که ميزان پاسخ به درمان در گروه تحت درمان با كوئيتياپين بالاتر از گروه تحت درمان با والپروات سديم بود.

 

References:

1. Sanchez-Moreno J, Martinez-Aran A, Tabares-Seisdedos R, Torrent C, Vieta E, Ayuso-Mateos JL. Functioning and disability in bipolar disorder: An extensive review. Psychother Psychosom 2009; 78(5): 285-97.

2. Solomon DA, Leon AC, Coryell WH, Endicott J, Li C, Fiedorowicz JG, et al. Longitudinal course of bipolar I disorder: Duration of mood episodes. Arch Gen Psychiatry 2010; 67: 339-47.

3.Hebrani P, Moharreri F, Behdani F. [The assessment of prevalence of psychiatric disorders among bipolar disorders patients' children in comparison with control group]. Medical journal of Mashhad University of Medical Sciences 2011; 53(4): 222-7. (Persian)

4.DelBello MP, Kowatch RA, Adler CM, Stanford KE, Welge JA, Barzman DH, et al. A double-blind, randomized,
pilot study comparing quetiapine and divalproex for adolescent mania. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2006; 45(3): 305-13.

5. Langosch JM, Drieling T, Biedermann NC, Born C, Sasse J, Bauer H, et al. Efficacy of quetiapine monotherapy in rapid-cycling bipolar disorder in comparison with sodium valproate. J Clin Psychopharmacol 2008; 28(5): 555-60.