مبورین

 

نام تجاری: مبماکس®

نام ژنریک: مبورین

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: ضد اسپاسم

طبقه‌بندی درمانی: ضد اسپاسم

 

فارماکوکینتیک: مبورين پس از مصرف از راه دهان، جذب مي شود.

پيك غلظت پلاسمايي طي 1 تا 3 ساعت است.

 

موارد مصرف:

آنتی اسپاسمودیک سندروم روده تحریک‌پذیر

 

مكانیسم اثر:

دارو دارای اثر آنتی‌اسپاسمودیک از طریق عملکرد مستقیم روی ماهیچه های صاف دستگاه گوارش می باشد.

 

عوارض جانبی:

سرگیجه

سردرد

بی خوابی

بی اشتهایی

کاهش ریت قلبی.

 

References:

www.darooyab.ir

fa.wikipedia.org

شناخت داروها: مجله الکترونیکی ویستا

دکتر علیرضا قمریان، اطلاعات دارویی ایران، ویرایش دوم، 1389