سوماتریپتان

 

®نام تجاری: سومیگرال

نام ژنریک: سوماتریپتان

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: آگونیست انتخابی گیرنده سروتونینی

طبقه‌بندی درمانی: ضدمیگرن

طبقه‌بندی در بارداری: رده C

موارد مصرف:

میگرن، سردرد

مکانیسم اثر:

سوماتریپتان، داروی ضد میگرن و آگونیست گیرنده سروتونینی است. سوماتریپتان با انقباض عروق مغزی و کاهش التهاب نوروژنیک، باعث بهبود سردرد میگرنی و سردردهای عروقی می‌شود. همچنین نقش التهاب نورولوژیک در مناطقی که توسط عصب سه‌قلو عصب‌دهی می‌شوند، در اتیولوژی میگرن مطرح شده است، نورون‌های سروتونینرژیک در بروز این التهاب نقش دارند.

عوارض جانبی:

درد قفسه سینه، اختلال در بلع، تهوع و استفراغ، تغییر در حس چشایی، واکنشهای آلرژیک و آنافیلاکتیک، تشنج، اضطراب و تغییرات بینایی

تداخل دارویی:

همزمان و تا 14 روز بعد از قطع مصرف مهارکننده منوآمین اکسیداز نباید از سوماتریپتان استفاده نمود. مصرف همزمان این دارو با لیتیوم، ضدافسردگی‌های سه حلقه‌ای و مهارکننده‌های اختصاصی برداشت سروتونین موجب ضعف، تشدید رفلکس‌ها، عدم هماهنگی می‌گردد. مصرف دی‌هیدروارگوتامین، ارگوتامین و متی سراژید همراه با این دارو باعث تشدید اثر انقباض عروق می‌شود.

 

:References

http://www.darooyab.ir

fa.wikipedia.org

http://gyrusclinic.com