سرترالین

 

نام تجاری: سرترالین

طبقه بندی فارماکولوژیک: مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین

طبقه بندی درمانی: ضدافسردگی

طبقه بندی در بارداری: رده C

موارد مصرف: بیماری پانیک یا PTSD

بیماری اضطراب در اجتماع

افسردگی

اختلال خلق پیش از قاعدگی

 

مکانیسم اثر:

این دارو یک مهارکننده قوی و انتخابی بازجذب نورونی سروتونین می‌باشد و با تقویت فعالیت سروتونرژیک در CNS و متعاقبا مهار فعالیت آدرنرژیک در ناحیه Locus ceruleus می‌شود.

 

عوارض جانبی:

اعصاب مرکزی: بی‌قراری، اضطراب، گیجی، خستگی، سردرد، بیخوابی، کاهش حس اندام‌ها

قلبی-عروقی: درد قفسه سینه، گر گرفتگی، طپش قلب

دستگاه گوارش: درد شکمی، بی اشتهایی، یبوست، اسهال، خشکی دهان، نفخ، افزایش اشتها، تهوع، استفراغ

تعریق، خارش، راش

تداخل دارویی:

سرترالين متابوليسم كبدي داروهاي ضدافسردي سه حلقه اي، داروهاي ضدآريتمي گروه  1C مانند پروپافنون را كاهش داده و اثرات آنها را تشديد می‌کند. سرترالين همچنين متابوليسم آستميزول را مهاركرده و بدليل افزايش خطر آريتمي مصرف همزمان آن دو ممنوع است.

ديژيتوكسين و وارفارين ممكن است در سطح پيوند پروتئيني با سرترالين تداخل داشته باشند، بنابراين در مصرف همزمان آنها بايد احتياط كرد. مصرف همزمان مهاركننده هاي MAO از جمله فورازوليدون، پروكاربازين و سلژيلين با اين دارو ممكن است موجب بروز عوارض جدي و خطرناك وگاهي مهلك قلبي - عروقي و CNS شود، بنابراين مصرف همزمان آنها ممنوع است. ازمصرف سرترالين همراه با پيموزايد به دليل افزايش غلظت سرمي پيموزايد بايدخودداري نمود. مصرف سرترالين با داروهاي سرتونرژيك میتواند باعث بروز سندرم سروتونين و تشديد عوارض شود. مصرف اين دارو همزمان با فرآورده هاي گياهي حاوي گياه علف چاي مانند هايپیران میتواند موجب افزايش احتمال بروز عوارض جانبي شود.

 

 

References:

www.darooyab.ir

fa.wikipedia.org

شناخت داروها: مجله الکترونیکی ویستا

دکتر علیرضا قمریان، اطلاعات دارویی ایران، ویرایش دوم، 1389