اریترومایسین

 

نام ژنریک: اریترومایسین

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: ماکرولید

طبقه‌بندی درمانی: آنتی بیوتیک موضعی

طبقه‌بندی در بارداری: رده Bُ

 

موارد مصرف:

این فرآورده برای درمان موضعی آکنه ولگاریس و پیشگیری و درمان عفونت های سطحی و چرک زای پوستی به کار می رود.

 

مکانیسم اثر:

اثر موضعی این دارو در کاهش ضایعات التهابی در آکنه ولگاریس احتمالاً مربوط به اثر ضد میکروبی آن در کاهش رشد پروپیونی باکتریوم آکنه می باشد.

 

عوارض جانبی:

قرمزی، پوسته پوسته شدن، سوزش، تحریک چشم، دردناک شدن موضع، خشکی، خارش و چرب شدن پوست و کهیر از عوارض جانبی این فرآورده هستند.

 

تداخلات دارویی: 

مصرف همزمان این فرآورده با داروهای مورد مصرف در درمان آکنه و فرآورده های موضعی حاوی الکل باعث تشدید اثر تحریکی این داروها بر پوست می شود. 

مصرف کلیندامایسین همراه با اریترومایسین موجب بروز اثر آنتاگونیستی بین دو دارو می شود.

 

 

References:

www.darooyab.ir

fa.wikipedia.org

شناخت داروها: مجله الکترونیکی ویستا

دکتر علیرضا قمریان، اطلاعات دارویی ایران، ویرایش دوم، 1389