کلیندامایسین

 

نام ژنریک: کلیندامایسین

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: مشتق  لینکومایسین

طبقه‌بندی درمانی: آنتی‌بیوتیک

طبقه‌بندی در بارداری: رده B

موارد مصرف:

عفونت‌های ناشی از ارگانیسم‌های حساس

واژینیت باکتریایی

درمان آکنه

 

مکانیسم اثر:

کلیندامایسین، از طریق اتصال به RNA 50 S ریبوزومی، موجب مهار سنتز پروتئین در باکتری می شود و اثرات باکتریواستاتیکی ایجاد می شود.

 

عوارض جانبی:

پوست: بثورات ماکولی پاپولی، خشکی، قرمزی، خارش، تورم، تحریک، درماتیت تماسی، سوزش

 

تداخل دارویی:

در صورت مصرف همزمان با سایر فرآورده های ضدآکنه (مانند بنزوییل پراکسید یا ترتینوئین)، ممکن است سبب تحریک یا بروز اثر خشکی اضافی شود.

 

References:

www.darooyab.ir

fa.wikipedia.org

شناخت داروها: مجله الکترونیکی ویستا

دکتر علیرضا قمریان، اطلاعات دارویی ایران، ویرایش دوم، 1389