مترونیدازول

 

نام ژنریک: مترونیدازول

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: نیتروایمیدازول

طبقه‌بندی درمانی: ضدباکتری، ضد پروتوزوآ

طبقه‌بندی در بارداری: رده B

موارد مصرف: 

درمان موضعی واژینوز باکتریال

مکانیسم اثر: 

اثر ضدالتهابی: از طریق اثر بر عملکرد نوتروفیل

 

 

References:

www.darooyab.ir

fa.wikipedia.org

شناخت داروها: مجله الکترونیکی ویستا

دکتر علیرضا قمریان، اطلاعات دارویی ایران، ویرایش دوم، 1389