مایکومیس

 

نام ژنریک: ایتراکونازول

نام تجاری: مایکومیس®

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: تریازول صناعی

طبقه‌بندی درمانی: ضدقارچ

طبقه‌بندی در بارداری: رده C

موارد مصرف:

درمان کاندیدیاز اروفارنژیال وولووواژینال و pityriasis versicolor ، درماتوفیت پاسخ نداده به درمان موضعی، آنکومایکوزیس و عفونت های سیستمیک مثل آسپرژیلوس، بلاستومایکوزیس، کریپتوکوکسوزیس، کوکسیدیومایکوزیس، کاندیدیازیس، کروموبلاستومایکوزیس، هیستوپلاسموزیس کاربرد دارد.

همچنین به عنوان پروفیلاکسی عفونت های قارچی در بیماران دچار نقص ایمنی به کار می رود.

مکانیسم اثر: مهار کردن غشای سلولی قارچ

 

عوارض جانبی: دل درد , اسهال , سردرد , بالا رفتن فشار خون , بزرگی پستان , کچلی موضعی , تورم اندام ها

تداخل دارویی:

داروهای تحریک کننده آنزیمی مثل کاربامازپین، ایزونیازید، نویراپین، فنوباربیتال، فنی توئین، ریفابوتین یا ریفامپیسین می‌توانند غلظت پلاسمایی ایتراکونازول را کاهش دهند و برعکس داروهای مهار کننده آنزیمی مثل کلاریترومایسین، اریترومایسین، ایندیناویر یا ریتوناویر می‌توانند غلظت پلاسمایی ایتراکنازول را زیاد کنند. مصرف داروهایی که از اسیدیته معده می‌کاهند مثل آنتی‌موسکارین‌ها، آنتی‌اسیدها، مهارکننده‌های پمپ پروتون و آنتاگونیست‌های گیرندهH2  هیستامین باعث کاهش جذب ایتراکونازول می‌شوند. ایتراکونازول با داروهایی که توسط ایزوآنزیم‌های میکروزومال کبدی متابولیزه می‌شوند تداخل دارویی دارد بنابراین ممکن است غلظت‌های پلاسمایی استامیزول، سیکلوسپورین، سیزاپراید، دی هیدروپیریدین، بلوکر کانال کلسیمیمثل فلودیپین، دوفتیلید، میدازولام، میزولاستین، پیموزید، کینیدین، سیلدنافیل، سیرولیموس، استاتین‌ها مثل آتورواستاتین، لووستاتین یا سیمواستاتین، تاکرولیموس، ترفنادین، تریازولام، وراپامیل و وارفارین افزایش یابد همچنین است در مورد مهارکننده‌های پروتئازHIV   مثل ایندیناویر و ریتوناویر و ساکویناویر و در عوض غلظت پلاسمایی ایتراکونازول نیز توسط ایندیناویر و ریتوناویر زیاد می‌شود.

 

 

References:

www.darooyab.ir

fa.wikipedia.org

شناخت داروها: مجله الکترونیکی ویستا

دکتر علیرضا قمریان، اطلاعات دارویی ایران، ویرایش دوم، 1389