لانزوفارم

 

نام تجاری: لانزوفارم®

نام ژنریک: لانزوپرازول

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: مهارکننده پمپ پروتون

 

طبقه بندی درمانی: آنتی اولسر، آنتی اسید

طبقه‌بندی در بارداری: رده B

موارد مصرف:

لانزوپرازول یک مهارکننده پمپ پروتون با عملکرد و کاربردهای مشابه با امپرازوا است. در درمان زخم معده و دیگر مواردی که مهار ترشح اسید معده می‌تواند سودمند باشد کاربرد دارد.

مکانیسم اثر:

لانزوپرازول فعالیت پمپ پروتون (اسید) را مهار کرده و برای جلوگیری از تولید اسید معده به H-K ATPase که در سطح ترشحی سلولهای پریتال معده قرار دارد، باند می‌ شود.

عوارض جانبی:

عصاب مرکزی : سردرد.

دستگاه گوارش : درد شکم، اسهال، تهوع، یبوست.

تداخل دارویی:

هرآنچه راجع به امپرازول گفته شد. آنتی اسیدها و سوکرالفات می توانند باعث کاهش میزان زیست دستیابی آن شوند و نباید تا یک ساعت نزدیک به زمان مصرف آن تجویز گردند.

 

References:

www.darooyab.ir

fa.wikipedia.org

شناخت داروها: مجله الکترونیکی ویستا

 

دکتر علیرضا قمریان، اطلاعات دارویی ایران، ویرایش دوم، 1389