پیروکسکام

 

نام ژنریک: پیروکسیکام

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: ضد التهاب غیر استروئیدی

طبقه‌بندی درمانی: ضد درد و ضد التهاب

طبقه‌بندی در بارداری: رده C (در سه ماه آخر بارداری، رده D )

موارد مصرف:

آرتریت روماتوئید، استئوآرتریت

این دارو مسکن است و کاربرد اصلی آن کاهش یا توقف درد است. از کاربردهای دیگر دارو می‌شود به داشتن اثرات ضد التهابی مثلاً در درمان آرتروز اشاره کرد.

مکانیسم اثر: پیروکسیکام از مهارکننده‌های قوی آنزیم سیکلواکسیژناز است.آنزیم سیکلواکسیژناز باعث تبدیل اسید

آراشیدونیک به پروستاگلاندینها می‌شود . این دارو با مهار سیکلواکسیژناز تولید پروستاگلاندین ها را کاهش می‌دهد و

به این روش اثر ضد درد و التهاب خود را نشان می‌دهد.

عوارض جانبی: واکنش‌های‌آلرژیک مانند پورپورا، راش، خارش،

 

References:

www.darooyab.ir

fa.wikipedia.org

شناخت داروها: مجله الکترونیکی ویستا

 

دکتر علیرضا قمریان، اطلاعات دارویی ایران، ویرایش دوم، 1389