فکسوفنادین

 

نام تجاری: فکسامین®

نام ژنریک: فکسوفنادین

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: آنتاگونیست گیرنده‌های H1

طبقه‌بندی درمانی: آنتی هیستامین

طبقه‌بندی در بارداری: رده C

موارد مصرف:

رینیت آلرژیك فصلی

 كهیر ایدیوپاتیك مزمن

مکانیسم اثر:

اثر ضد آلرژی این دارو ناشی از رقابت آن با هیستامین برای‌اتصال به گیرنده‌های H۱ است و به این‌ترتیب از بروز اثرات هیستامین جلوگیری می‌کند.

عوارض جانبی:

اعصاب مرکزی: خواب آلودگی،  خستگی

دستگاه گوارش: سوء هاضمه، تهوع

ادراری-تناسلی: دیسمنوره

تداخل دارویی:

آنتی اسیدهای حاوی آلومینیوم یا منیزیم باعث کاهش جذب فکسوفنادین می‌شوند. این داروها باید با فاصله مصرف شوند.

References:

www.darooyab.ir

fa.wikipedia.org

شناخت داروها: مجله الکترونیکی ویستا

 

 

دکتر علیرضا قمریان، اطلاعات دارویی ایران، ویرایش دوم، 1389