فنی‌توئین سدیم

 

نام ژنریک: فنی‌توئین سدیم

طبقه‌بندی فارماکولوژیک: مشتق هیدانتوئین

طبقه‌بندی درمانی: مهار کلاژناز

طبقه‌بندی در بارداری: اطلاعاتی موجود نیست

موارد مصرف: التیام زخم‌های پوستی

 

مکانیسم اثر:

باعث مهار ساخت یا ترشح کلاژناز توسط سلولهای پوستی می‌شود.

با تغییر Ph در محل زخم، اثرضد باکتریال نیز دارد.

 

References:

www.darooyab.ir

fa.wikipedia.org

شناخت داروها: مجله الکترونیکی ویستا

 

دکتر علیرضا قمریان، اطلاعات دارویی ایران، ویرایش دوم، 1389