معرفی واحدها

کنترل کیفیت (QC)

مدیر دپارتمان:آقای دکتر علیایی

ایمیل دپارتمان:info@kishmedipharm.com


ما عمیقاً متعهد به پاسخگویی به نیازهای مشتریانمان هستیم و به طور مداوم بر رضایت آن ها تمرکز کرده ایم. به همین جهت همواره کیفیت را سرلوحهکار خود قرار داده ایم. هدف ما دستیابی به نتایج کیفی است که بیش از انتظارات بیماران، مشتریان، همکاران سرمایه گذاران، شرکای تجاری و مقامات ناظر باشئد. همواره خواهان بالاترین سطح استاندارد از خود بوده ایم و محصولات و فرآیندهایمان از بالاترین کیفیت برخوردار بوده اند.آزمایشگاه تحقیقاتی و تحلیلی جهت برآورده ساختن استانداردهای کیفیت داخلی و بین المللی متمرکز شده است.

این واحد به دو بخش تقسیم بندی می شود:

1- کنترل میکروبی

2- کنترل فیزیکی و شیمیایی

وظایف اصلی آن عبارتند از:

انجام آزمونهای میکروبیولوژی و فیزیکی- شیمیایی بر روی تمام مواد بسته بندی،APIها، امولسیون های مورد استفاده در محصولات تکمیل شده در نتیجه فرآیند تولید و همچنین انجام آزمایش های بیشتری مانند آزمون هایIPQC در مصرف آب، نمونه برداری از مواد خام و خطوط تولید، تهیه اسناد مورد نیاز برای تمام مراحل که به آزمون های ذکر شده مرتبط است. ما دارای آزمایشگاهی مجهز شده به کلیه تجهیزات لازم مانند HPLC، یو- وی اسپکتروفوتومتر و... هستیم.

جستجوی دپارتمان