معرفی واحدها

بازرگانی

مدیر دپارتمان:آقای دکتر عظیمی

ایمیل دپارتمان:azimi@kishmedipharm.com

به‌طور کلی به هرگونه فعالیتی که در جریان مبادله انواع کالاها و یا خدمات و یا غیره از مرحله تولید تا رسیدن به دست مصرف‌کننده انجام می‌گیرد را، بازرگانی می‌گویند.فعایت واحد بازرگانی حول دو محور زیر انجام میگیرد:

1.تهیه و تدارک مواد، عوامل تولید و سایر خدمات مربوط به آن برای به گردش درآوردن فعالیت های تولیدی و خدماتی
2.تلاش برای هدایت کالاهای تهیه شده و رساندن آن به دست مصرف کنندگان

جستجوی دپارتمان