معرفی واحدها

جامدات

مدیر دپارتمان:

ایمیل دپارتمان:info@kishmedipharm.com

بخش تولید جامدات دارویی شرکت کیش مدیفارم از بخش های مهم و اصلی شرکت است که تولید محصولات قرص و کپسول در آن صورت می پذیرد. این بخش شامل قسمت های گرانولاسیون، پرس قرص، روکش، بلیسترینگ، فیلینگ کپسول و بسته بندی می باشد.

تمامی فضای تولیدی این واحد بصورت اتاق تمیز (clean room) بوده که کاملاً مطابق اصول عملیات خوب ساخت(GMP) می باشد.

جستجوی دپارتمان