محصولات

محصولات ویژه

جزئیات محصول ژل
0

پوویدون آیداین مدیفارم

پوویدون آیداین
ژل واژینال 10%

جزئیات محصول کرم
0

کلیندامایسین مدیفارم

کلیندامایسین
کرم واژینال 2%

جزئیات محصول ژل
0

مترونیدازول مدیفارم

مترونیدازول
ژل واژینال 0/75%

جزئیات محصول کرم
0

تریپل سولفا مدیفارم

تریپل سولفا
کرم واژینال

جزئیات محصول کرم
0

کلوتریمازول مدیفارم

کلوتریمازول
کرم واژینال 2%

جزئیات محصول قرص
0

کوئمایند®

کوئتیاپین 25، 100، 150 و 200 میلی گرم

جزئیات محصول قرص
0

لیپومیس®

رزوواستاتین 5، 10 و 20 میلی گرم

جزئیات محصول قرص
0

زرالتین®

ریواروکسابان 10، 15 و 20 میلی گرم

جزئیات محصول قرص
0

داپودکس®

داپوکستین 30 میلی گرم

جزئیات محصول قرص
0

-

بوپرنورفین+ نالوکسان
5+2، 2+8

جزئیات محصول قرص
0

-

بوپرنورفین 0/4، 2 و 8 میلی گرم

صفحه 4 از 7ابتدا   قبلی   1  2  3  [4]  5  6  7  بعدی   انتها   

جستجوی محصول