پیام مدیر عامل

دکتر مجید محمد حسینی

پیام مدیر عامل

با سلام

خط مشی ما در این سازمان بر اساس بالا بردن سطح سلامت مردم و افزایش سرعت رشد آن و تولید محصولات دارویی مطابق با استانداردها وقوانین جهانی ، پایه گذاری شده است.

ما با حداکثر توان برای نیل به این اهداف تلاش می کنیم اگرچه برای آنچه تاکنون به دست آورده ایم به خود می بالیم.

ما علاوه بر تلاش مداوم بر پیشرفت به تجربیات و نظرات شمابرای غنی کردن افکار و ایده های جدید خود و نیز انجام تغییرات مورد نیاز در جهت بهتر شدن و داشتن نقش قابل ملاحظه و خدشه ناپذیر در بازارهای داخلی و خارجی نیازمندیم.