معرفی واحدها

تولید قراردادی

مدیر دپارتمان:آقای دکتر عظیمی

ایمیل دپارتمان:info@kishmedipharm.com

شرکت داروسازی کیش مدیفارم از پیشروترین شرکت ها در امر تولید قراردادی بوده و در طی 10 سال گذشته بیش از 70 قلم داروی تحت لیسانس با قراردادی تولید نموده است. در جهت افزایش کیفیت ارائه خدمات به شرکت های طرف قرارداد، این شرکت اقدام به ایجاد بخش های تخصصی تولید قراردادی نموده است از جمله:

1- واحد مدیریت قرارداد های تولید

2-مسئول فنی ویژه برای قراردادهای تولید

3- واحد فنی و مهندسی پشتیبانی و مشاوره قراردادهای تولید

جستجوی دپارتمان