محصولات

قرص
نام تجاری :آریفای®
نام ژنریک :آریپیپرازول 5، 10، 15 میلی گرم
مکانیسم اثر :

مکانیسم عمل دقیق این دارو مشخص نیست اما عملکرد این دارو را می توان به فعالیت پارشیال آگونیستی در گیرنده های دوپامین D2 و سروتونین
5-HT1A و نیز فعالیت آنتاگونیستی در گیرنده های سروتونین 5-HT1A KSFJ NHN.


موارد مصرف :

درمان مانیای دو قطبی

درمان اسکیزوفرنی

در حال حاضر ویدئوی ثبت نشده ...

فرم ثبت نظرات

لطفا نظرات خود را در مورد این محصول از طریق فرم زیر برای ما ارسال نمائید

نظرات شما

جستجوی محصول