معرفی واحدها

مارکتینگ

مدیر دپارتمان:آقای مهندس قاضی

ایمیل دپارتمان:info@kishmedipharm.com

شرکت کیش مدیفارم با تجربه حضور نزدیک به دو دهه ای خود در بازار کسب و کار دارویی داخلی و بین المللی همواره تلاش داشته است تا ضمن جستجو و ایجاد بازارهای جدید برای محصولات تولیدی خود، در جهت رفاه حال بیماران و آگاهی پزشکان فعالیت های گسترده ای را در بازار کسب و کارهای دارویی کشور داشته باشد، این فعالیت ها شامل حضور در کنگره ها و نمایشگاه های داخلی و بین المللی، آگاهی بخشی پزشکان نسبت به محصولات تولید شده همپای کیفیت محصولات جهانی، ارائه خدمات به شرکت های همکار و . . .  می باشد.
همچنین تیم بازاریابی پویای شرکت داروسازی کیش مدیفارم با دارا بودن نمایندگانی زبده و حاذق در تمامی استان های کشور به منظور پوشش سراسری تمامی نقاط ایران عزیز وآگاه سازی آحاد جامعه در جهت پیشبرد اهداف ارتقاء سطح سلامت جامعه می باشد.

جستجوی دپارتمان